Obavijest vlasnicima poljoprivrednih površina


Dolaskom lijepog i toplog vremena započela je sezona rezidbe voćnjaka i vinograda, a samim time i spaljivanja granja voćaka, vinove loze i ostalog suhog biljnog otpada. Stoga, apeliramo na naše mještane da tijekom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, biljni otpad saniraju na način da ne dovode u opasnost ljude i imovinu te u tom cilju izbjegavaju i onečišćenje zraka i okoliša.

Skrećemo pozornost da je saniranje i odlaganje biljnog otpada regulirano između ostalog i Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina kojima su propisani svi uvjeti postupanja pa se tako spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla te loženje vatre na poljoprivrednim površinama može obavljati ako su poduzete slijedeće mjere opreza:
- ako se spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru obavlja na većoj poljoprivrednoj površini, vlasnici, posjednici ili ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, dužni su o tome obavijestiti Dobrovoljno vatrogasno društvo koje će osigurati dežurstvo odgovarajućeg broja vatrogasaca s opremom za gašenje požara, a na manjim površinama treba primijeniti sve potrebne mjere zaštite od požara;
- mjesto spaljivanja korova i loženje vatre na otvorenom prostoru mora biti najmanje 20 metara udaljeno od gospodarskih i stambenih objekata;
- mjesto spaljivanja mora biti tako odabrano da se vatra ne može proširiti preko gorivog materijala na zemlji, kao ni prelijetanjem iskri;
- osoba koja obavlja spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru mora biti punoljetna, stalno prisutna pri spaljivanju s priručnom opremom za gašenje požara;
- osobe koje su izvršile spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su mjesto spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti.
Proljetni dio godine, dok još nije krenula vegetacija, idealno je vrijeme za čišćenje zapuštenih poljoprivrednih površina, pa ovim putem podsjećamo na zakonske odredbe kojih se treba pridržavati u cilju zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Najvažnije mjere koje se moraju provoditi radi zaštite poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrednog zemljišta su:

SPREČAVANJE EROZIJE TLA
Erozija tla ili odnošenje tla vodom i/ili vjetrom predstavlja najveću opasnost za trajni gubitak tla na strmim terenima. Erozijom je zahvaćen najplodniji, površinski sloj tla čime se direktno nanosi šteta, smanjuje i onemogućuje poljoprivredna proizvodnja. Da bi se erozija onemogućila ili smanjila na dozvoljenu razinu, na području Općine Radoboj zabranjuju se ili ograničavaju sljedeće aktivnosti:
-sječa dugogodišnjih nasada podignutih radi zaštite tla od erozije, osim sječe iz agrotehničkih razloga;
-preoravanje livada i pašnjaka na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama.


SPREČAVANJE ZAKOROVLJENOSTI I OBRASTANJE VIŠEGODIŠNJIM RASLINJEM
Zakorovljenost poljoprivrednih površina nanosi štetu, smanjuje ili onemogućuje poljoprivrednu proizvodnju. Korovi u poljoprivrednoj proizvodnji direktna su konkurencija kulturama, a često i domaćin na kojemu preživljavaju uzročnici bolesti i štetnika poljoprivrednog bilja. Radi sprečavanja obrastanja zemljišta korovima i višegodišnjim raslinjem obvezno je provoditi sljedeće mjere:
- redovito okopavati i kositi travu i korov, te krčiti višegodišnje raslinje;
- spaljivanjem uništavati korov i višegodišnje raslinje;
- u neposrednoj blizini međa kositi travu i korov kako ne bi došlo do ometanja i zasjenjivanja susjednih kultura.

ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA
Nesmetan pristup poljoprivrednim rudinama – parcelama, zaštita parcela izloženih jakim vjetrovima i drugim klimatski nepogodnim faktorima te prohodnost i čistoća kanalske mreže od presudnog je značaja za kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. Mjere, koje je neophodno provoditi da bi se udovoljilo navedenim potrebama, jesu:
- održavanje živica i međa;
- održavanje poljskih putova;
- uređivanje i održavanje kanala;
- sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela.

S obzirom na naprijed navedeno i predstojeće razdoblje vegetacije i obavljanje poljoprivrednih radova, pozivamo sve naše mještane da se pridržavaju svih agrotehničkih mjera, te da redovito čiste i održavaju svoje poljoprivredne površine.

 

  • Foto_1
  • Foto_2
  • Foto_3

Radno vrijeme

ponedjeljak - petak,
07:00 - 15:00

Projekt Aktivni i nakon 65-e

Projekt Kreativno online

Javno.Radoboj.hr

Proracun

NK Radoboj

Općina prijatelj djece

Legenda o dedeku i babici

Pristup staroj web stranici

Izjava o pristupačnosti

Izjava o pristupačnosti internet stranice Općine Radoboj

radoboj.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Nastavkom pregleda web stranice radoboj.hr slažete se sa korištenjem kolačića.