Industrijska zona Brod

 

Potreba uređenja nove poduzetničke zone i izgradnje prometne i komunalne infrastrukture javlja se kao preduvjet razvoja općine na tom području. Razvojem poduzetničke zone ostvarila bi se jedna od bitnih pretpostavki za razvoj proizvodne i poslovne djelatnosti, a time i kontinuitet u porastu zapošljavanja na području općine Radoboj.

 

udaljenosti Radoboj

Slika: Položaj Radoboja

 

Područje obuhvata gospodarske zone nalazi se u jugoistočnom dijelu općine Radoboj. Obuhvat Urbanističkog plana uređenja određen je Prostornim planom uređenja Općine Radoboj. Gospodarska zona smještena je uz vodotok-pritok Šemnice, a uz koridor državne ceste D 35 na istoku te poljoprivrednih i šumskih površina na zapadu. Sjeverno od planirane gospodarske zone nalazi se odvojak županijske ceste Ž 2122 sa državne ceste D 35. Područje obuhvata plana zauzima površinu od 11,5 ha. Gospodarska zona udaljena je 5km od autoceste Zagreb - Macelj. 

 

 zona trans

 Slika: Korištenje i namjena zemljišta

 

NAMJENA PARCELA

Gospodarska namjena prozvodna(I):
- industrijski, proizvodni i zanatski pogoni, pogoni za preradu poljoprivrednih proizvoda, skladišni i logistički prostor, istraživačko-proizvodni centar te ostale građevine za malo i srednje poduzetništvo

Gospodarska namjena poslovna(K):
- poslovne, upravne i uredske građevine, trgovački te ugostiteljski prostori, čisti obrti i radione za izradu predmeta od metala, plastike, drveta i sl., limarske radionice, lakirnice te ostale građevine koje nemaju izrazit utjecaj na okoliš.

Zelene površine(Z):
- zeleni pojas planiran je uz korito potoka kao zaštitno zelenilo sastavljeno od autohtonih vrsta visokog drveća(vrba, joha, jablanska sviba i sl.) na travnatoj površini.

 

PROMETNA INFRASTRUKTURA

UDALJENOST

TRANSPORT INFRASTRUCTURE

DISTANCE

Državna cesta (D-35)

0 km (by the zone)

State road

Zračna luka

60 km

Airport

Morska luka Rijeka

250 km

Sea port

Autocesta

5 km

Highway

Željeznica

10 km

Railway

 

 

Cijeli tekst Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone poslovno - proizvodne namjene "Brod" možete preuzeti OVDJE.

 

Copyright © 2018 Općina Radoboj. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).